محبان اهل بیت
دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت

 

  • هدف و مقصد خویش را نسبت به محبت و دوستی ما(اهل بیت) بر مبنای عمل به سنت و اجرای احكام الهی قرار دهید؛ پس همانا كه موعظه‌ها و سفارش‌های لازم را نمودم، و خداوند متعال نسبت به همه ما و شما گواه است ...
  • ببین خداوند و هیچ یک از بندگانش، خویشاوندى وجود ندارد - و براى هرکس به اندازه اعمال و نیّات او پاداش داده مى شود - هرکس مرا انکار نماید از (شیعیان و دوستان) ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح (علیه السلام) خواهد بود. ...
  • التماس دعا


...

طبقه بندی: اهل بیت
نوشته شده در تاریخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط عباس زارع | یک نظر


دوچیز هیچ وقت فراموش نکن
1 خدا را = 2 مرگ را

دو چیز راهمیشه فراموش کن
1 به کسی که خوبی کردی      2 کسی که به تو بدی کرد.


اماجهار چیزدیگر :
1- در مجلس وارد شده زبان نگهدار
2- در سفره ای حاضر شدی شکم نگهدار
3- در خانه ای وارد شده چشم نگهدار
4- در نماز ایستادی دل نگهدار

دنیا دو روز است :
یکروز با تو = یکروز علیه تو

روز یکه با توست مغرور نباش
روزی که علیه توست صبور باش


((الهی نامه ))

الهی : شکرت که فهمیدم که نفهمیدم
الهی :درشگفتم ازکسی کهغصه خودش را نمیخورد و غصه روزی اش رامی خورد.
الهی :بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان .
الهی : خوشا آنان که در جوانی شکسته شدند ، که پیری خود شکستگی است .
الهی : شکرت که پیر نشده استغفار کردم ، که استغفار پیر استهزاء را ماند.
الهی : آن که تو را دوست دارد ف چگونه با خلقت مهربان نیست .
الهی : عمری آه در بساط نداشتم و اینک جزء آه در بساط ندارم .
الهی : ما همه بیچارهایم و تنها تو چاره ای، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای .
الهی : وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم إ
الهی :از روی آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام ،از انس و جان شرمنده ام ، حتی از روی شیطان شرمنده ام ،که همه در کار خود استوارند واین سست عهد ف ناپایدار .
الهی : رجب بگذشت و ما ازخود نگذشتیم ،تو از ما بگذر .
الهی آن خواهم که هیچ نخواهم .
الهی :همه سر آسوده خواهند حسن دل آسوده .
الهی : از نماز و روزه ام توبه کردم، به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نااهل را بپذیر.
الهی : روزم را چون شبم روحانی گردان و شبم راچون روز نورانی .
الهی : اگر ستار العیوب نبودی ، ما از رسوائی چه میکردیم .
الهی : اثر و صنع توام ، چگونه برخود نبالم .
الهی : هر چه بیشتر دانستم ، نادان تر شدم ف بر نادانیم بیفزا إ
الهی : خفتگان را نعمت بیداری ده و بیداران را توفیق شب زنده داری و گریه زاری .
الهی :وای بر من اگر دلی از من برنجد .
الهی : اگر گلم یا خوارم از آن بوستان یارم .
الهی : به سوی تو امدم :به حق خودت مرا به من بر مگردان إ
الهی : آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد....

طبقه بندی: اهل بیت
نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 توسط عباس زارع | بدون نظر
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin
قالب وبلاگ